Personalizovana štampa

 

 

Odgovarajući na složene zahteve modernog tržišta personalizovane komunikacije (transakciona i varijabilna štampa), poštujući maksimalan kvalitet usluga uz minimalnu cenu i najkraće rokove izrade, u proteklih osam godina intenzivno smo razvijali brojne korisničke aplikacije u oblasti personalizovane komunikacije i konstantno unapređivali softversku i hardversku opremljenost našeg Printing centra.

Danas raspolažemo jednim od najmodernijih printing centara u zemlji, sa instaliranim nominalnim dnevnim kapacitetom za personalizovanu štampu od cca. 2 miliona A4 strana i cca. 1 milion operacija insertovanja na dan. Takođe, na raspolaganju Vam je i naš iskusan tim dizajnera, programera, sistem i softver analitičara koji će odgovoriti svim Vašim zahtevima i željama.

 

Dizajniranje, procesiranje, štampanje i kovertiranje personalizovanih dokumenata

 

KREIRANJE

Naš aplikativni tim će razviti aplikacije u potpunosti prema vašim zahtevima i potrebama.

Karakteristike
- Razmena podataka putem sopstvenom  SFTP servera
- Prihvatamo sve formate podataka
- Kreiramo sve vrste aplikacija za varijabilnu i transakcionu štampu
- Proveravamo adresne podatke
- Sortiramo dokumenata prema vašim zahtevima
- Softverski povezujemo više stranica/više dokumenata
- Nudimo visok nivo sigurnosti

 

POBOLJŠANJE
Prilagodite vašu aplikaciju svakom klijentu lično.

Karakteristike
- Ubacivanje dodatnih insertera 
- Izbor vrste papira
- Izbor predštampanih obrazaca
- Izbor predštampanih koverata
- Izbor savijanja ili ne
- Izbor jednostrane ili dvostrane štampe

 

OPTIMIZACIJA
Dokumenti, podaci i parametri za štampu se primaju i procesiraju kroz softver „Variable-data Intelligent PostScript Printware“ (ViPP)

Karakteristike
- Prilagođavanje formata dokumenta potrebama klijenta
- Grupisanje i spajanje listova/pošiljaka
- Ubacivanje sekvenci i sortiranje pošiljaka
- Automatizacija procesa
- Provera adresa
- Primena OMR i Barkod-a

 

ŠTAMPA
Dokumenti se štampaju na produkcionim laserskim štampačima najnovije generacije (Xerox)

Karakteristike
- Kontrola ulaznih i izlaznih fioka
- Kombinacija više različitih predštampanih obrazaca i/ili vrsta papira za jednu aplikaciju
- Podrška za jednostranu, dvostranu i kombinovanu štampu
- Potpuna kontrola rada štampača putem softvera „DocuSP“ i RIP-a (Raster Image Processor)
- Posedujemo više identičnih printera (raspodela štampe, funkcionalni backup)

 

INSERTOVANJE
Odštampani dokumenti se kovertiraju automatski uz primenu najviših sigurnosnih procedura i mera

Karakteristike
- Potpuna OMR i barkod kontrola insertovanja
- Insertovanje samo određenih insertera
- Posedujemo više identičnih mašina za kovertiranje (raspodela pakovanja, funkcionalni backup)
- Potpuna kontrola rada mašine putem specifičnog softvera
 

U svom svakodnevnom radu akcenat stavljamo na bezbednost samog Printing centra, odnosno korisničkih podataka koji kroz njega prolaze, primenjujući svetske standarde u oblasti sigurnosti podataka: Stephen Austin Confidential Printers, kao i ISO standarde:
 

ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom

ISO 20000 - Sistem upravljanja IT servisima i uslugama

ISO 27001 - Sistem upravljanja bezbednosti informacija.


Prilikom izrade svake od aplikacija koristimo isključivo vrhunske komponente: OCR papir za predštampane obrasce, vrhunska ofset štampa predštampanih obrazaca, crno-bela ili kolor personalizacija na laserskim štampačima najvišeg kvaliteta (Xerox), predštampane koverte proverenih dobavljača iz zemlje i inostranstva, upotreba vrhunskih mašina za kovertiranje/insertovanje (Kern), softerska i hadrverska kontrola insertovanja vodećih dokumenata i dodatnih reklamnih lifleta i sl.

Detaljna kadrovska selekcija, provera kod MUP-a postojanja kriminalnog dosijea zaposlenih, kodirani ključevi, rešetke i neprovidne folije na prozorima, alarmni sistem i sistem dojavljivanja i reakcije od strane interventnih timova, zatvoreni sistem video nadzora tokom celokupnog procesa rada, arhiviranje video zapisa, procedure za kontrolu ulaska u objekat, za odlaganje i uništavanje oštećenih dokumenata, odnosno nadzor i isporuku pošiljaka do dostavne pošte, samo su deo našeg sveobuhvatnog sistema zaštite bezbednosti podataka.


Izdvojićemo samo neke od mnogobrojnih prednosti saradnje sa nama:

 •   garantovani kvalitet i rokovi pružanja usluga,
 •   usluge dostupne 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini,
 •   smanjenje troškova administracije obuhvatanjem svih usluga u toku meseca jednim mesečnim računom,
 •   mogućnost dugoročnog planiranja i budžetiranja troškova,
 •   mogućnost jednostavnog proširenja obima i broja aplikacija u domenu personalizovane komunikacije sa korisnicima (varijabilna i transakciona štampa),
 •   arhiviranje poslovne dokumentacije, evidencija vraćene pošte, kreiranje indeksiranih PDF fajlova,
 •   veći stepen naplate potraživanja i odaziva korisnika na nove proizvode i usluge,
 •   merljivi rezultati u oblasti zadržavanja postojećih i sticanja novih korisnika,
 •   mogućnost unakrsnog kombinovanja raznovrsnih proizvoda i korisnika,
 •   poboljšanje korporativnog imidža i tržišne prepoznatljivosti
 •   brže i sveobuhvatnije lansiranje novih proizvoda i usluga na domaćem tržištu,
 •   garantovana bezbednost podataka primenom najsavremenijih ISO standarda,

 

Uz maksimalnu primenu pravila za masovno slanje pošiljaka: sortiranjem pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanjem u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija i automatskim popunjavanjem dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka, obezbeđujemo da Vaše aplikacije bez nepotrebnog zadržavanja u Pošti, radi dodatnog sortiranja, prepakivanja za dalju distribuciju i popunjavanja dokumentacije, najbrže moguće stignu na svoje odredište - do Vaših korisnika.